Is de dode zee ten dode opgeschreven?

Voor vele reizigers is de reisroute door Jordanië min of meer hetzelfde. Iedereen wilt Petra, Wadi Rum en de dode zee bezoeken, vaak de hoogtepunten van de reis. Een foto voor de treasury, in de oranje woestijn en zeker niet te vergeten, eentje al drijvend in de dode zee. Maar kan je op termijn nog wel een foto maken al dobberend, of is de dode zee ten dode opgeschreven?

De concentratie zout is in de dode zee zo groot dat het menselijk lichaam automatisch boven blijft drijven. De concentratie zout is 10 keer zo hoog als in zeewater, namelijk 33%. Het zorgt ervoor dat vissen die in de zee terecht komen het al na enkele seconden niet meer kunnen navertellen. Ze kunnen nog proberen terug stroomopwaarts te zwemmen, maar voor velen lukt dat niet.

Is de dode zee ook echt dood?

Het jammerlijke is dat de dode zee stilletjes aan verdwijnt. Ieder jaar zakt het waterpeil met maar liefst 1 meter en ondertussen is het meest zuidelijke gedeelte niet meer natuurlijk verbonden met het grotere, noordelijke gedeelte.

dode zee krimpt elk jaar in en is zo ten dode opgeschreven

De zee krimpt door verschillende factoren. Door een algemeen drinkwatertekort in de streek heeft de Jordaan, de grootste rivier die uitmondt in de dode zee, aftakkingen gekregen om de bevolking te voorzien van het nodige drinkwater. De toevoer van water naar de dode zee is dus niet meer voldoende en de regeringen van de naburige landen piekeren zich suf over hoe ze het probleem kunnen aanpakken.

Ook de klimaatveranderingen maken de dode zee extra kwetsbaar en het waterniveau zakt zienderogen. Het grondwater zakt mee. Door een verschil in zoutgehalte reageert het water met het achtergebleven zout op de oevers en dat haalt de bovenste zoutlaag weg. Hierdoor onstaan er levensgevaarlijke zinkgaten van soms wel 25 meter diep. Zodra enkele van die gaten ondergronds verbonden geraken, ontstaat er een serie aan gaten, of een kloof. Het maakt de omgeving rond de dode zee extra fragiel. Verlaten huizen en fabrieken vind je aan de oevers van de verschillende landen.

Het plan

De 3 landen rond de dode zee – Jordanië, Israël en Palestina – proberen oplossingen te bedenken. Al vele jaren wilt men met steun van het buitenland een pijpleiding aanleggen die zeewater oppompt van de rode zee in het zuiden tot aan de dode zee.

Buitenlandse investeerders en de lokale bevolking heeft er alle baat bij dat de regio vreedzaam met elkaar samenleeft en stabiel blijft. In Jordanië zijn er amper conflicten, maar het conflict tussen Israël en Palestina kan roet in het eten gooien. Niettemin hebben ze hun politieke problemen opzij gezet en tekenden ze, 4 jaar nadat Jordanië de plannen bekend maakte, in december 2013 alle drie een akkoord om de pijpleiding aan te leggen. In 2018 zijn ze gestart met de eerste fase en de hele pijpleiding zou voltooid zijn in 2021.

Onderweg wordt het zeewater ontzout en wordt het klaargemaakt tot drinkwater. Bovendien wekt men er elektriciteit mee op, zorgt het voor werkgelegenheid en heeft het toerisme er ook baat bij. Achteraf wordt het drinkwater verdeeld onder de naburige landen; 2/3 gaat richting de Jordaanse hoofdstad Amman, en de overige 1/3 gaat richting Israël. Niettemin loopt deze 180 kilometer lange pijplijn door verschillende reservaten, en zal dat daar ook voor verstoring zorgen voor fauna en flora.

Pijplijn van rode zee naar dode zee
Bestaat er een wereld zonder dode zee?

Zoals ook in andere landen die kampen met waterschaarste, moet je bewust omspringen met je waterverbruik. Dit geldt voor de plaatselijke bevolking, maar ook voor de occassionele bezoeker. Check onze tips om water te besparen!

Alle initiatieven kunnen een druppel op een hete plaat zijn, want in een ver verleden was de dode zee al eens bijna volledig opgedroogd en dat was zónder toedoen van de mens. Misschien hebben wij het proces enkel maar versneld en zijn de veranderingen onomkeerbaar. De autoriteiten houden het niveau van de dode zee nauwgezet in het oog, want op 90 jaar tijd is de totale oppervlakte bijna met de helft verminderd en is het waterpeil al 40 meter gezakt. Nu ligt het waterniveau op 420 meter onder het zeeniveau. Wil je dus nog een foto al drijvend in de dode zee, wacht er dan niet te lang mee.

Evolutie dode zee verkleining 1972 2011 nasa

Uiteindelijk is de dode zee niet helemaal ten dode opgeschreven, want de zee zal niet helemaal verdwijnen. Op een gegeven moment zal er een evenwicht ontstaan met het resterende zout water en de luchtvochtigheid. Door het hygroscopische karakter absorbeert het zout water, waterstof uit de lucht rondom en ontstaat er een soort van wisselwerking. Voor we tot dat evenwicht komen, zal de zee wel nog ver opschuiven. Ongetwijfeld komen er nog nieuwe problemen op de proppen en dus letten we maar beter op wat de mens verder aanricht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *